Nr 5 (2/2013)

Czy herezje są twórcze? Tom 1

Redakcja: Paulina Tendera, Joanna Puchalska

 

Spis treści

Andrzej Mrozek Chrześcijaństwo jako herezja wczesnego judaizmu

Tadeusz Bartoś Kościół wobec herezji. Krótki zarys historyczny

Adam Kubiak W drodze do „widmowej ortodoksji". Wewnętrzność i zewnętrzność herezji wobec ortodoksyjności

Łukasz Rządzik Mariawityzm jako alternatywa dla Kościoła katolickiego

Piotr Czarnecki Ewolucja doktryny radykalnego dualizmu w średniowieczu (VII–XIII wiek)

Tomasz Dekert Biblijny mit demiurgiczny jako inwencja teologiczna w rozumieniu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses II,26,1; III,12,12) – próba interpretacji socjologicznej

Karolina Kochańczyk-Bonińska Polemika Maksyma Wyznawcy z tezami monofizytówi jej wydźwięk w antropologii autora

Bożena Gierek „Celtycka duchowość" a panenteistyczna koncepcja Jana Szkota Eriugeny

Dawid Nowakowski Herezja – tolerancja – consensus Ecclesiae. Wolność religijna i jej granice w myśl poglądów Erazma z Rotterdamu

Anna Kołos Fides quaerens intellectum? Herezje rozumu w XVI i XVII wieku

Anna Grochowska Herezje świętego Wawelu w wieku XIX

Maria Jarmuszczak Między tajemnicą a życiem w prawdzie: filozof-heretyk Jan Patočka

Wiktor Szymborski Przywileje dla uczestników walk z herezjami w średniowiecznej Europie – przyczynek do dyskusji nad formami zwalczania ruchów heterodoksyjnych w epoce rozwiniętego średniowiecza

Małgorzata Kostuchowska Kulturotwórcza rola herezji. Wspólnota myśli wyklętegoteologa i wybitnego poety romantycznego

Tomasz Stępień Kultura i technika na podstawie sporu o koncepcję kosmos atheos Oswalda Spenglera

Maciej Kostyra Heretycki wymiar samokształcenia (Bildung)

Noty o autorach