Nr 8 (5/2013)

Redakcja: Agata Świerzowska

 

Spis treści

Artykuły

Piotr Borek Filologia porównawcza. Wprowadzenie do metodologii Sheldona Pollocka

Karol Chrobak Antropologia sceny. Analiza porównawcza antropologii Józefa Tischnera oraz Helmutha Plessnera

Tomasz Gacek The Image of Arabs and Arabic Language in Contemporary Persian Jokes

Wojciech Kosior "You Have Not Withheld Your Son, Your Only One from Me". Some Arguments for the Consummated Sacrifice of Abraham

Marta Kudelska  Przeobrażenia starożytnego paradygmatu indyjskiego na przykładzie upaniszady Ćhandogja

Teresa Miążek Bhāva jako motyw. Wprowadzenie do analizy opowiadań Agjeja w świetle teorii rasa

Joanna Miklaszewska Contemporary Music Documenting the Nazi Terror: Steve Reich's Different Trains

Andrzej Mrozek Unikalny zwój Tory z Bolonii – pierwsza odsłona w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwagi na marginesie prezentacji

Elżbieta Olzacka Ład aksjonormatywny a sposoby prowadzenia wojen. Kultura wojenna jako regulator wojennej praktyki

Mariya Ruseva The Holocaust Requiem – Commemoration or Redemption

Katarzyna Skiba Tożsamość wyrażona czy wyobrażona? Reprezentacje płci w klasycznym tańcu indyjskim kathak

Izabela Trzcińska Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata

Natalia Wojnakowska Rytm w klasycznych tradycjach muzycznych Europy i Indii – rys teoretyczny i historyczny

Dialogi i diagnozy

Klaudia Adamowicz „Kiedy gwiazdy lśnią najmocniej...", czyli że po przeszło pięćdziesięciu latach wiedeńska Tosca nadal żyje i ma się dobrze. Recenzja ze spektaklu

Natalia Michna Być jak Andy Warhol. Sprawozdanie z wystawy Andy Warhol Superstar, Walencja 29.09.2012–5.01.2013

Grażyna Bąkowska-Czerner, Agata Świerzowska Sprawozdanie z międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Magical Texts in Ancient Civilizations"

Noty o autorach