Recenzenci

Współpracowali z nami:

 

dr Marcin Bajko (UwB)

dr Edmund Baka (UJ)

dr Rafał Banka (UJ)

dr Marek Baraniak (UW)

prof. dr hab. Krzysztof Bardski (UKSW)

dr Agata Bareja-Starzyńska (UW)

dr hab. Michał Bohun (UJ)

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski (UW)

dr Melanie Chan (York St John University, GB)

dr hab. Dorota Zofia Czyżowska (UJ)

prof. dr hab. Stanisław Ignacy Fiut (AGH)

dr hab. Cezary Galewicz (UJ)

dr hab. Róża Godula-Węcławowicz (IAE PAN)

dr Joanna Grela (UJ)

dr hab. Elżbieta Górska (UJ)

dr Krzysztof Jakubczak (UJ)

prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko (UP-H w Siedlcach)

dr hab. Renata Jasnos (Ignatianium)

dr Keith Leslie Johnson (Georgia Regents University, USA)

dr Zdzisław Kapera (UJ)

dr hab. Jan Kiełbasa (UJ)

dr Wojciech Klimczyk (UJ)

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. nadzw.  (WSE)

dr Małgorzata Kniaź (UJ)

prof. dr hab. Krzysztof Kosior (KUL)

dr Wojciech Kosior (UJ)

dr Magdalena Kozak (WSOSP)

prof. dr hab. Marta Kudelska (UJ)

dr Katarzyna Lewandowska (UMK)

dr Andrzej Mrozek (UJ)

dr hab. Piotr Mróz (UJ)

dr Ignacy Nasalski (UJ)

dr Paulina Niechciał (UJ)

dr hab. Jacek Nowak (UJ)

dr hab. Dominika Oramus, prof. UW (UW)

dr hab. Michał Ostrowicki (UJ)

dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)

dr Przemysław Piekarski (AGH)

dr Marcin Przybyła (UJ)

dr hab. Artur Przybysławski (UJ)

dr Małgorzata Ruchel (UJ)

dr hab. Radosław Rybkowski (UJ)

dr hab. Magdalena Sitarz (UJ)

dr Marta Smagacz-Poziemska (UJ)

prof. dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr hab. Wojciech Sowa (Uniwersytet w Műnster)

dr Agnieszka Staszczyk (UJ)

dr Radosław Strzelecki (UJ)

dr hab. Lidia Sudyka (UJ)

prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK)

prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK)

dr Konrad Szocik (WSIiZ)

dr Robert Szuksztul (UJ)

prof. dr hab. Beata Szymańska (UJ)

dr Anna Szymoszyn-Urbańska (PAN)

dr Paulina Tendera (UJ)

ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (KUL)

dr hab. Izabela Trzcińska (UJ)

prof. dr hab. Łukasz Trzciński (AGH)

dr Michał Wasilewski

dr Cezary Wąs (UWr)

dr hab. Jacek Widomski (UJ)

prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski (UMK)

dr hab. Anna Iwona Wójcik (UJ)

dr hab. Cezary Woźniak (UJ)

Recenzenci artykułów opublikowanych w roku 2015

prof. Jeffrey Auerbach, California State University

prof. dr hab. Kazimierz Banek, Uniwersytet Jagielloński

prof. Juan Pablo Bubello, Universidad de Buenos Aires

prof. Jay L. Garfield, Smith College Northampton, Massachusetts

prof. Massimo Introvigne, Università Pontificia Salesiana, Torino

prof. zw. dr. hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. Karen Lang, Virginia University

prof. dr hab. Halina Marlewicz

prof. dr hab. Henryk Pietras, Akademia Ignatianum

prof. Lutz Rzehak, Humboldt-Universität zu Berlin

prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Urszula Szulakowska, University of Leeds

prof. dr hab. Beata Szymańska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Łukasz Trzciński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Grela, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski

dr hab. Anna Kubiak, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Mirosław Piróg, Uniwersytet Śląski

dr hab. Artur Przybysławski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

dr hab. Magdalena Szpunar, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr hab. Anna I. Wójcik, Uniwersytet Jagielloński

dr Lilianna Bieszczad, Uniwersytet Jagielloński

dr Jens Wilhelm Borgland, Universitetet i Oslo

dr Adam Buczkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr Mateusz Dąsal, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

dr Yuri Khalturin

dr Katarzyna Kociołek, Uniwersytet Warszawski

dr Małgorzata Kołaczek, Uniwersytet Jagielloński

dr Marek Moroń, Uniwersytet Jagielloński

dr Andrzej Mrozek, Uniwersytet Jagielloński

dr Elżbieta Olzacka, Uniwersytet Jagielloński

dr Krystyna Piątkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Karolina Rakowiecka-Asgari, Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr Monika Szabłowska-Zaremba, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Anna Szwed, Uniwersytet Jagielloński

dr Mateusz Wierciński, Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach

dr Izabela Wilkosz, Freie Universität Berlin

dr Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Jagielloński