Zespół redakcyjny tworzyli

prof. dr hab. Leszek Sosnowski (Redaktor Naczelny)

dr Agata Świerzowska (za-ca Redaktora Naczelnego)

dr Paulina Tendera (Sekretarz redakcji)

dr Agnieszka Kowalska (Członek redakcji)

Marcin Lubecki (Członek redakcji)

Współpraca wydawnicza

Wydawnictwo Nowa Strona