The Polish Journal of the Arts and Culture

Czasopismo The Polish Journal of the Arts and Culture powstało w 2012 roku jako seria wydawnicza Estetyki i Krytyki.

The Polish journal of the Arts and Culture był kwartalnikiem, który tworzył płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie oraz formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych. Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwalał na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i innych. W sposób szczególny pismo było ukierunkowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa.

The Polish Journal of the Arts and Culture było czasopismem recenzowanym, punktowanym oraz indeksowanym w ramach "Index Copernicus", "e-Publikacje Nauki Polskiej" oraz "The Central European Journal of Sciences and Humanities".

Począwszy od roku 2015 czasopismo ukazuje się jako The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series.