Nr 10 (2/2014)

Redakcja tomu: Rafał Banka, Robert Szuksztul

Języki: polski, angielski

 

Spis treści

 

Artykuły

Tiziana Andina, What Still Stands of Croce's Aesthetic (EN)

Jakub Belina-Brzozowski, Aggañña Sutta. Satyra, wykład etyczny czy buddyjska wizja początków świata?

Agnieszka Doda-Wyszyńska, The Philosophy of Representation (According to Jacques Rancière) and the Tactics of Knowledge (EN)

Karolina Maria Hess, Abraxas i zachodnie tradycje ezoteryczne – wybrane aspekty

Małgorzata Jankowska, Współczesna apokryficzność jako narzędzie autokomunikacji kultury

Artur Przybysławski, Lung, czyli siła słowa mówionego w tradycji buddyzmu tybetańskiego

Paulina Tendera, On the Anti-Jewish Rhetoric in Władysław Bocquet's Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego (Through the Red Sea Toward the Ghettos of Europe. The Rise and History of the Jewish Nation) (EN)

Jacek Trzebuniak, Analysis of Development of the Tibetan Tulku System in Western Culture (EN)

Jarosław Zapart, Teoria sphoty a sugestywna moc języka poezji Anandawardhany

Michał Zawadzki, Hermann Hesse, ambiwalencja i tragizm życia przebudzonego

 

Dialogi i diagnozy

Wojciech Kosior, Book review: Mind, Morality and Magic. Cognitive Science Approaches in Biblical Studies (EN)

Natalia Anna Michna, Wielowiekowa corrida, czyli burzliwa historia związku Hiszpanii z Europą. Recenzja książki Eugeniusza Górskiego pt. Idea Europy i myśl współczesna w Hiszpanii

Agata Świerzowska, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Joga w kontekstach kulturowych", Katowice 23–25 września 2014 roku

 

Informacje o autorach