Zmiana formuły czasopisma

Szanowni Państwo!
 
Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także na potrzeby naszych Czytelników, zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji dotychczasowej formy naszego pisma. Od roku 2015 „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" będzie się ukazywało jako półrocznik wydawany w wersji elektronicznej. Aby dotrzeć do jak najszerszego i jak najbardziej zróżnicowanego grona odbiorów, pismo nasze podjęło współpracę
z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i będzie publikowane na platformie w Portalu Czasopism Naukowych Wydawnictwa.
Mamy nadzieję, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników, jak i Autorów.
Zapraszamy do zapoznania się najnowszymi numerami „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" na stronie http://www.ejournals.eu/PJACNS/. Najnowszy - a zarazem ostatni - numer poprzedniej serii "The Polish Journal of the Arts and Culture" jest dostępny online tutaj. Wszystkie dotychczas opublikowane numery są oczywiście dostępne w zakładce Archiwum.
W imieniu zespołu „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series"
 
Agata Świerzowska
redaktor naczelna